Igazságügyi adó- és könyvszakértői tevékenység

Igazságügyi szakértői tevékenységünket hatósági (bíróság, ügyészség, rendőrség) kirendelés, illetve magán megbízás alapján végezzük.

Az igazságügyi szakvéleményünk a peres eljárásban egy szinten van például a tanúkkal, vagy a tárgyi bizonyítékokkal a tényállás megítélése során.
Peres eljárásban ellen-szakvélemény kibocsátására is sor kerülhet, különösen ha azzal jogi képviselője is egyet ért.

Kérje ajánlatunkat!