Belső ellenőri tevékenység

Vállaljuk állami vagy önkormányzati tulajdonú intézmények, költségvetési szervek vagy magántulajdonban álló gazdasági társaságok belső szabályozottságának megfelelőségi vizsgálatát, amellyel a szervezet működésének hatékonysága, eredményessége javítható.

Ennek keretében megállapításokat teszünk a rendszer múltbéli működésére vonatkozóan, és ajánlásokat fogalmazunk meg a sikeresebb jövő érdekében.

Tevékenységünkhöz a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁBPE-I.-es TANÚSÍTVÁNYÁVAL rendelkezünk.