Compliance Officer? Megfelelési tanácsadó?

Kinek van szüksége megfelelési tanácsadóra és miért? Milyen törvény kötelez és mikortól? Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb információkat!


A Megfelelést Támogató Szervezeti Egység Törvényi Háttere

Az állami és önkormányzati vállalatoknál, közintézményeknél dolgozó felső vezetőknek a belső kontrollrendszer általában a belső ellenőrt, a belső ellenőrzést jelentette az elmúlt években. Néhányuknak, főleg akik már a 2000-es évek elején is betöltötték a pozíciójukat, a FEUVE volt az a kifejezés, amellyel keltek és feküdtek, számos álmatlan éjszakát okozva. Napjainkban a belső kontrollrendszert érintő legújabb szakkifejezés a „compliance”, azaz a „komplájensz”. Ez az kifejezés, amely az ezredfordulón az Amerikai Egyesült Államokból indult ki, mára Magyarországot is elérte, és a meghonosult compliance kifejezés a „megfelelőség biztosítása” néven került be a hazai jogszabályokba. Ezek között is a legfontosabb a 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet.


A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-a  és  10. §-a értelmében 2020. július 1. napjától kezdődően valamennyi köztulajdonban álló gazdasági társaság „megfelelést támogató szervezeti egységet” köteles a saját szervezeti struktúrájába integrálni vagy legalább megbízási szerződéssel „megfelelési tanácsadót” foglalkoztatni.


Megfelelési Tanácsadó Szükségessége

Bár a jogalkotó szándéka világos volt: fél éves felkészülési időt adott az állami és önkormányzati vállalatoknak a kívánt funkció kialakítására, tapasztalataink szerint ez a fél év érdemi intézkedések nélkül telt a legtöbb hazai köztulajdonú gazdasági társaság esetében. A határidő azonban már nincs messze! És lássuk be, micsoda fintora lenne a közéletnek, ha pont a jogszabálykövetést segítő, támogató, ellenőrző compliance funkció határidőre történő létrehozásának elmaradásával követnénk el a jogszabálysértést!?

De melyek is a compliance legfőbb funkciói? A megfelelési tanácsadó legfontosabb feladatai, a teljesség igénye nélkül:

  • az esetleges jogszabálysértések feltárása,
  • a belső szabályzatokban rögzített normasértések bemutatása, feltérképezése,
  • a kockázati területek folyamatos feltárása
  • a szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése, a
  • jogszabályváltozásokkal egyidőben belső kontroll folyamatok generálása,
  • a korrupció lehetőségének kizárása, az érdekkonfliktusok kezelése,
  • és nem utolsó sorban a gazdasági társaság első számú vezetőjének, vezető testületének, munkavállalóinak támogatása a jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése vonatkozásában, stb.

(Cikkünk folytatásában a compliance munkaterv részleteit fogjuk röviden áttekinteni.)

Dobák István

közgazdász